แพเฉลิมจันทร์ - Indexlivingmall

แพเฉลิมจันทร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. วันเกิดลดเพิ่ม 10%
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
3.แสดงบัตรก่อนใช้บริการทุกครั้ง
4.ยกเว้นเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
5.ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 62
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขทางการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า