โปรโมชั่น บัตรเครดิตกรุงเทพ - Indexlivingmall

โปรโมชั่น บัตรเครดิตกรุงเทพ

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 42,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต / เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

ครบ 10,000 - 29,999 บาท/เซลส์สลิป

120 บาท

ครบ 30,000 - 69,999 บาท/เซลส์สลิป

450 บาท

ครบ 70,000 - 149,999 บาท/เซลส์สลิป

1,200 บาท

ครบ 150,000 - 249,999 บาท/เซลส์สลิป

3,000 บาท

ครบ 250,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

5,500 บาท

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 5,500 บาท/วัน และรวมสูงสุด 22,000 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดรายการ)

พิเศษ เมื่อสะสมยอดซื้อตลอดรายการครบ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 20,000 บาท

(จำกัดการรับ 1 สิทธิ์ / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดรายการ)

SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ พิมพ์ BTHOME ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะการซื้อสินค้า/บริการแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมรายการผ่อนชำระทุกประเภท) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • ผู้ถือบัตรเครดิตต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ BTHOME ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 5,500 บาท/วัน และรวมสูงสุด 22,000 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดรายการ (รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการรวมกัน)
 • รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 20,000 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อตลอดรายการครบ 1,000,000 บาทขึ้นไป (จำกัดการรับ 1 สิทธิ์ / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดรายการ (รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการรวมกัน))
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตส่วนราชการ และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • ธนาคารจะคำนวนยอดใช้จ่ายจากบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ธนาคารจะทำการโอนเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสภาพสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 02 -638 -4000 กด 1522
 • สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 02 -638 -4000