โปรโมชั่น บัตรเครดิตกสิกรไทย - Indexlivingmall

โปรโมชั่น บัตรเครดิตกสิกรไทย

โปรโมชั่นบัตรเครดิตกสิกรไทย

ระยะเวลาจัดรายการ :1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อลูกค้าเลือกชำระเต็มจำนวน รับ 2 ต่อ!!

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 2,000 บาท*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร / เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

ครบ 8,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

100 บาท

ครบ 25,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

400 บาท

ครบ 55,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

1,000 บาท

ครบ 90,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

2,000 บาท

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ 2 ช่องทาง

**ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ**

ลงทะเบียนออนไลน์

ฟรีwww.kasikornbank.com/th/promotion

ลงทะเบียนผ่าน SMS (ครั้งละ 3 บาท)

พิมพ์ HLT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10 %** เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ

วิธีการแลกคะแนน

SMS พิมพ์ HF (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,345.50 บาท ด้วยบัตรหมายเลข XXXX123456789999

คุณ ก. ต้องส่ง SMS พิมพ์ HF 123456789999 2345 แล้วส่งมาที่ 4545888

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 2,000 บาท

• สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้2 ช่องทาง คือ (1) ผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ (2) ผ่าน SMS พิมพ์ HLT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายของร้านค้าและรวมช่องทางออนไลน์ของร้านค้าในหมวดร้านเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ โทร 02 888 8888 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ • เครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

**เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ HF (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,345.50 บาท ด้วยบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ HF 123456789999 2345 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายของร้านค้าและรวมช่องทางออนไลน์ของร้านค้าในหมวดร้านเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านเท่านั้น • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888