โปรโมชั่น บัตรเครดิตธนชาต - Indexlivingmall

โปรโมชั่น บัตรเครดิตธนชาต

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต* เมื่อใช้จ่ายหรือชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน www.indexlivingmall.com เท่านั้น

  • รับส่วนลด 3% สูงสุด 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 8,000 บาท ขึ้นไป เมื่อกรอกโค้ด*
    เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • ส่วนลดดังกล่าวจะคำนวณจากยอดรวมการสั่งซื้อสินค้า หลังหักส่วนลดรายการสินค้าแล้ว
  • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการทุกประเภท ค่าจัดส่งสินค้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ที่ Index Living Mall ทุกสาขา

เงื่อนไข: * • ส่วนลดจะทำการลดเมื่อมียอดซื้อครบตามเงื่อนไขที่กำหนด • เฉพาะซื้อสินค้าใน www.indexlivingmall.com เท่านั้น • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ • รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 – 31 ม.ค.63 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีมีปัญหากรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2417-1111วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. E-mail: [email protected] ** • เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,800 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 – 31 ม.ค. 63 โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมและได้ลงทะเบียนพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 880 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,640 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ • สำหรับรายการใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่นับรวมการชำระผ่านเครื่องรับบัตรฯ (EDC) • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ เงื่อนไขอื่นๆ: • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย • ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการกรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณีโปรดติดต่อบริษัทฯ โดยตรง • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯ ต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2


ระยะเวลาร่วมโปรโมชั่น ตั่งแต่วันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2563 เท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด