Dancing Hands Playroom - Indexlivingmall

Dancing Hands Playroom

เสริมสร้างจินตนาการให้ลูกน้อย ผ่านศิลปะ รูปแบบต่างๆการวาดรูป ระบายสี หรือ ปั้นดินน้ำมัน พิเศษสำหรับสมาชิก Joy Card รับสวนลด 10% เมื่อสมัครเรียน 1 คอร์ส และ 15% เมื่อสมัครเรียนมากกว่า 1 คอร์สขึ้นไป

เงื่อนไข : สมัครเรียน 1 คอร์สลด 10% ถ้ามากกว่า 1 คอร์สลด 15%