I-Language - Indexlivingmall

I-Language

เรื่องภาษาสำคัญอย่าบอกใคร! ชวนลูกน้อยมาเรียนภาษา กันที่ I-Language ทั้งไทย จีน อังกฤษ อยากเรียนเป็นกลุ่มหรืออยากเรียน
แบบเดี่ยวก็ได้ทั้งนั้นสำหรับสมาชิก Joy Card ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง และลดค่าแรกเข้า 50% เมื่อสนใจสมัครเรียน

เงื่อนไข :
1. ลดค่าแรกเข้า 50%
2. ทดลองเรียนฟรี1 ครั้งสำหรับคลาสจีนและไทย