Index ช้อปช่วยคุณ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม (เฉพาะ Online เท่านั้น) - Indexlivingmall

Index ช้อปช่วยคุณ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม (เฉพาะ Online เท่านั้น)

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

1. รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000.- ขึ้นไป เพียงกรอกโค้ด: NEAST1000

2. โค้ดส่วนลด: NEAST1000 สามารถใช้ได้สำหรับพื้นที่การจัดส่งในภาคอีสานเท่านั้น มี 20 จังหวัดดังต่อไปนี้

กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร,

ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี และอุบลราชธานี

3. โค้ดส่วนลดสามาถใช้สำหรับสินค้า JOY PRICE (ราคาปกติ) เมื่อสั่งสินค้าผ่าน www.indexlivingmall.com เท่านั้น

4. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการทุกประเภท เช่น ค่าจัดส่งสินค้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

5. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

6. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ที่ Index Living Mall ทุกสาขา

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล

และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ตั่งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 เท่านั้น