โรงแรมมณีจันทร์ - Indexlivingmall

โรงแรมมณีจันทร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. Superior Room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2ท่าน ราคา 2,000.- (ราคาปกติ 3,500.-)
2. Deluxe Room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2ท่าน ราคา 2,700.- (ราคาปกติ 4,500.-)
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4.แสดงบัตรก่อนใช้บริการทุกครั้ง
5.ยกเว้นเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
6.ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 62
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขทางการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า