โปรโมชั่น ผ่อน 0% เฉพาะ Online เท่านั้น - Indexlivingmall

โปรโมชั่น ผ่อน 0% เฉพาะ Online เท่านั้น

โปรโมชั่น ผ่อน 0% เฉพาะ Online เท่านั้น ระยะเวลา 12 มิถุนายน 2563 - 8 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต* เมื่อใช้จ่ายหรือชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน www.indexlivingmall.com เท่านั้น

2. ผ่อน 0% 3เดือน เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท และ ผ่อน 0% 6 เดือน เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป

3. บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ มีดังนี้

- Kasikorn Bank (ธนาคารกสิกรไทย)

- Siam Commercial Bank (ธนาคารไทยพาณิชย์)

- Bangkok Bank (ธนาคารกรุงเทพ)

- Bank of Ayutthaya (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

- Krungsri First Choice (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

- KTC (ธนาคารกรุงไทย)

- Citi Bank (ธนาคารซิตี้ แบงก์)

- Thanachart (ธนาคารธนชาต) และ TMB (ธนาคารทหารไทย)

4.ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงื่อนไขอื่นๆได้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไขทางการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า