ที่นอนไซส์ 3 / 3.5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอนจาก Index Living Mall