Online Promotion - Coupon Code | Indexlivingmall

Coupon Code

 PAYFEB

 
SHOP NOW

เงื่อนไข
- รหัสส่วนลด "MAR10" นี้สามารถใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง www.indexlivingmall.com เท่านั้น
- ลูกค้าต้องซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป จึงจะสามารถใช้รหัสส่วนลด "MAR10" เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 800 บาทได้
- ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิ์รับส่วนลดได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- ระยะเวลาร่วมโปรโมชั่นตั่งแต่วันที่ 09 มี.ค. 2562 ถึง 13 มี.ค. 2562 เท่านั้น
- รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้า Hot, Don't Miss
- รหัสส่วนลด "MAR10" นี้ไม่เข้าร่วมรายการ และไม่สามารถใช้ได้ที่ Index Living Mall ทุกสาขา
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ตัวเลือกการค้นหา :

สินค้า:Coupon Code