โต๊ะเครื่องแป้ง รุ่นทราเวอร์ทีน - สีหินอ่อน / สีหินทราย