Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
  • โปรโมชั่น

   INDEX LIVING & SOFA SALE

   เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลุ้นชิงโชค บัตรกำนัลที่พัก PATAMMA eco luxury resort จังหวัดน่าน Lagoon Villa (3 วัน 2 คืน) มูลค่า 54,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

   - สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง ช้อปเฟอร์นิเจอร์ ที่นอน และของใช้-ของแต่งบ้านครบทุก 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ พิเศษ เมื่อช้อปสินค้าคอลเล็คชั่นอีซี่เชลฟ์ รับเพิ่มอีก 2 สิทธิ์ ลุ้นรับบัตรกำนัลที่พัก PATAMMA eco luxury resort จำนวน 2 รางวัล
   - สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง ช้อปเฉพาะสินค้าคอลเล็คชั่นอีซี่เชลฟ์เท่านั้น ครบทุก 5,000.- รับ 3 สิทธิ์ ลุ้นรับบัตรกำนัลที่พัก PATAMMA eco luxury resort จำนวน 1 รางวัล
   - ระยะเวลาการรับสิทธิ์ลุ้นชิงโชค วันที่ 4 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2567

   เงื่อนไขการแจกบัตรกำนัลที่พัก PATAMMA eco luxury resort จังหวัดน่าน Lagoon Villa (3 วัน 2 คืน)

   - ทางบริษัทฯ จะทำการคัดสิทธิ์ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 - 7 สิงหาคม 2567 และชำระค่าสินค้าหมดเรียบร้อยแล้ว
   - ทางบริษัทฯ จะทำการจับรางวัลในวันที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. ที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่ง มอลล์ สำนักงานใหญ่
   - ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 9 กันยายน 2567 ทางSMS, Facebook ของบริษัทฯ
   - ลูกค้าสามารถยืนยันรับรางวัลได้ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2567 – 15 ตุลาคม 2567 ที่ Line: @indexlivingmall หากไม่รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือเป็นโมฆะ
   - ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000.- ขึ้นไปต้องหักภาษีณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
   - ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดได้
   - คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฏหมายกาหนด ร่วมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - บริษัทส่งวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์

   เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ ที่พัก PATAMMA eco luxury resort จังหวัดน่าน Lagoon Villa (3 วัน 2 คืน)

   - ระยะเวลาเข้าใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2567 และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 – 30 ตุลาคม 2568 โดยสำรองจองที่พักล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 14 วัน
   - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ธนาคารและพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด