ไส้หมอนอิง รุ่นเอสเซนเชียล ขนาด 18 x 18 นิ้ว - สีขาว