ที่คว่ำจาน 3 ชั้น รุ่น แอ๊บบอต 55 x 27 x 55 ซม. - สีเงิน