Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
 • BUY 1 GET 1 FREE buy sofa get free

  falsh deal
  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโจฮานเนส แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโจฮานเนส

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโจฮานเนส แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโจฮานเนส

  25,900.-

  37,800.-

  - 31%

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นวิเวียน พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม หรือรุ่นวอร์วิค-เอ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นวิเวียน พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม หรือรุ่นวอร์วิค-เอ ราคาพิเศษ!

  15,990.-

  22,980.-

  - 30%

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 150 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 150 ซม. พร้อมตู้บานเปิด รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  18,900.-

  24,800.-

  - 23%

  ซื้อตู้รองเท้า รุ่นแมกซี่ ขนาด 80 ซม. แถมฟรี! ตู้รองเท้าพร้อมเบาะนั่ง รุ่นบรูคส์

  ซื้อตู้รองเท้า รุ่นแมกซี่ ขนาด 80 ซม. แถมฟรี! ตู้รองเท้าพร้อมเบาะนั่ง รุ่นบรูคส์

  7,900.-

  10,890.-

  - 27%

  โซฟาผ้า L-shape รุ่นสเตทลีย์
  (Flash) Fur Flash Deal 25-27 Apr 24

  โซฟาผ้า L-shape รุ่นสเตทลีย์

  23,890.-

  35,990.-

  - 33%

  ซื้อโซฟาปรับนอน L-shape รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือโต๊ะกลาง รุ่นลีฟ แอนด์ ไดน์

  ซื้อโซฟาปรับนอน L-shape รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือโต๊ะกลาง รุ่นลีฟ แอนด์ ไดน์

  28,990.-

  37,980.-

  - 23%

  ซื้อโซฟาปรับนอน รุ่นเวนดี้ แถมฟรี! โต๊ะข้าง รุ่นเฮก้า หรือรุ่นสกาเกน

  ซื้อโซฟาปรับนอน รุ่นเวนดี้ แถมฟรี! โต๊ะข้าง รุ่นเฮก้า หรือรุ่นสกาเกน

  8,990.-

  10,980.-

  - 18%

  ซื้อโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้ ขนาด 100 ซม. พร้อมโต๊ะข้างหินอ่อน รุ่นมอนโด้ ขนาด 45 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นมอนโด้ ขนาด 100 ซม. พร้อมโต๊ะข้างหินอ่อน รุ่นมอนโด้ ขนาด 45 ซม. ราคาพิเศษ!

  21,900.-

  27,800.-

  - 21%

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นนอร์ ขนาด 180 ซม. พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นเพลย์1 ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นนอร์ ขนาด 180 ซม. พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นเพลย์1 ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  21,990.-

  30,800.-

  - 28%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ พร้อมโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ พร้อมโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ ราคาพิเศษ!

  43,900.-

  55,800.-

  - 21%

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

  14,990.-

  23,980.-

  - 37%

  ซื้อโซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นการ์วาส พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นแอสเซน ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นการ์วาส พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นแอสเซน ราคาพิเศษ!

  7,990.-

  14,880.-

  - 46%

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม. แถมฟรี! ตู้บานเปิด รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. หรือตู้แขวนผนัง รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม.

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม. แถมฟรี! ตู้บานเปิด รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. หรือตู้แขวนผนัง รุ่นบลัง ขนาด 160 ซม.

  10,900.-

  18,800.-

  - 42%

  ซื้อตู้โชว์กระจกสูง รุ่นโชว์บิส ขนาด 80 ซม. แถมฟรี! ตู้โชว์กระจกสูง รุ่นโชว์บิส ขนาด 40 ซม. หรือตู้โชว์กระจกเตี้ย รุ่นโชว์บิส ขนาด 80 ซม.

  ซื้อตู้โชว์กระจกสูง รุ่นโชว์บิส ขนาด 80 ซม. แถมฟรี! ตู้โชว์กระจกสูง รุ่นโชว์บิส ขนาด 40 ซม. หรือตู้โชว์กระจกเตี้ย รุ่นโชว์บิส ขนาด 80 ซม.

  11,990.-

  19,980.-

  - 39%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ ราคาพิเศษ!

  34,900.-

  51,800.-

  - 32%

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเบนท์ลีย์ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเบนท์ลีย์ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง

  49,900.-

  66,800.-

  - 25%

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นโดโรธี พร้อมตู้วางทีวี รุ่นก๊าร์ท หรือโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้า L-shape รุ่นโดโรธี พร้อมตู้วางทีวี รุ่นก๊าร์ท หรือโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม ราคาพิเศษ!

  15,990.-

  18,980.-

  - 15%

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นออลเทอเนท ขนาด 120 ซม. พร้อมชั้นวางของ รุ่นออลเทอเนท ขนาด 60 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นออลเทอเนท ขนาด 120 ซม. พร้อมชั้นวางของ รุ่นออลเทอเนท ขนาด 60 ซม. ราคาพิเศษ!

  7,990.-

  8,980.-

  - 11%

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นคาร์ลมาร์ ขนาด 160 ซม. พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นคาร์ลมาร์ ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้วางทีวี รุ่นคาร์ลมาร์ ขนาด 160 ซม. พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นคาร์ลมาร์ ขนาด 100 ซม. ราคาพิเศษ!

  7,990.-

  11,880.-

  - 32%

  ซื้อโซฟา PVC 3 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ พร้อมโซฟา PVC 1 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟา PVC 3 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ พร้อมโซฟา PVC 1 ที่นั่ง รุ่นแมกซ์ ราคาพิเศษ!

  7,990.-

  10,980.-

  - 27%

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

  16,990.-

  26,980.-

  - 37%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นดามัสโก้ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือตู้วางทีวี รุ่นเบอร์ลิน

  ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นดามัสโก้ แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโมนาโค หรือตู้วางทีวี รุ่นเบอร์ลิน

  26,900.-

  35,890.-

  - 25%

  ซื้อโซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นบาฮามาส แถมฟรี! โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นบาฮามาส

  ซื้อโซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นบาฮามาส แถมฟรี! โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นบาฮามาส

  10,900.-

  17,890.-

  - 39%

  ซื้อชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ้ ขนาด 150 ซม. พร้อมชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ้ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ้ ขนาด 150 ซม. พร้อมชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ้ ขนาด 80 ซม. ราคาพิเศษ!

  8,990.-

  12,980.-

  - 30%

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเลดเจอร์ พร้อมโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเลดเจอร์ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเลดเจอร์ พร้อมโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเลดเจอร์ ราคาพิเศษ!

  45,900.-

  66,800.-

  - 31%

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน

  ซื้อโซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน แถมฟรี! โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นวิเวียน

  14,990.-

  24,980.-

  - 39%

  ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์ L-shape รุ่นพอลลี่ พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม หรือรุ่นวอร์วิค-เอ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์ L-shape รุ่นพอลลี่ พร้อมโต๊ะกลาง รุ่นทรานฟอร์ม หรือรุ่นวอร์วิค-เอ ราคาพิเศษ!

  17,990.-

  22,980.-

  - 21%

  ซื้อโต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท ขนาด 110 ซม. พร้อมโต๊ะข้าง รุ่นออลเทอเนท ขนาด 50 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อโต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท ขนาด 110 ซม. พร้อมโต๊ะข้าง รุ่นออลเทอเนท ขนาด 50 ซม. ราคาพิเศษ!

  5,780.-

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. พร้อมตู้แขวนผนัง รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้ไซด์บอร์ด รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. พร้อมตู้แขวนผนัง รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 160 ซม. ราคาพิเศษ!

  16,900.-

  20,800.-

  - 18%

  ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์ 3 ที่นั่ง รุ่นบ็อบบี้ พร้อมโซฟาหนังสังเคราะห์ 1 ที่นั่ง รุ่นบ็อบบี้ ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาหนังสังเคราะห์ 3 ที่นั่ง รุ่นบ็อบบี้ พร้อมโซฟาหนังสังเคราะห์ 1 ที่นั่ง รุ่นบ็อบบี้ ราคาพิเศษ!

  12,990.-

  21,980.-

  - 40%

  ซื้อโซฟาเบดผ้า L-shape รุ่นโดมิโน พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟาเบดผ้า L-shape รุ่นโดมิโน พร้อมตู้ไซด์บอร์ด รุ่นนอริส หรือรุ่นบลัง ราคาพิเศษ!

  35,990.-

  49,890.-

  - 27%

  ซื้อโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นริตต้า ขนาด 130 ซม. พร้อมโต๊ะข้างหินอ่อน รุ่นริตต้า ขนาด 45 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อโต๊ะกลางหินอ่อน รุ่นริตต้า ขนาด 130 ซม. พร้อมโต๊ะข้างหินอ่อน รุ่นริตต้า ขนาด 45 ซม. ราคาพิเศษ!

  22,900.-

  30,800.-

  - 25%

  ซื้อตู้สูง 2 บานพร้อมลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี ขนาด 80 ซม. พร้อมตู้เตี้ยบานเปิด รุ่นซานโตรินี ขนาด 87 ซม. ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้สูง 2 บานพร้อมลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี ขนาด 80 ซม. พร้อมตู้เตี้ยบานเปิด รุ่นซานโตรินี ขนาด 87 ซม. ราคาพิเศษ!

  11,990.-

  13,580.-

  - 11%

  ซื้อโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์

  ซื้อโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์

  49,900.-

  72,800.-

  - 31%

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นจอร์แดน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นจอร์แดน ราคาพิเศษ!

  ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นจอร์แดน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นจอร์แดน ราคาพิเศษ!

  22,990.-

  30,980.-

  - 25%