Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
  • BUY 1 GET 1 FREE buy sofa get free

   falsh deal
   โซฟาผ้าปรับนอน L-shape รุ่นสเตตัส

   โซฟาผ้าปรับนอน L-shape รุ่นสเตตัส

   15,990.-

   19,990.-

   - 20%

   ซื้อโซฟาปรับนอน L-shape รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นบลัง หรือตู้สูง 2 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี

   ซื้อโซฟาปรับนอน L-shape รุ่นโดมินิค แถมฟรี! ตู้วางทีวี รุ่นบลัง หรือตู้สูง 2 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี

   28,990.-

   39,890.-

   - 27%

   ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

   ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

   16,990.-

   26,980.-

   - 37%

   ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

   ซื้อโซฟา PVC ปรับระดับ 2 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน พร้อมโซฟา PVC ปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นแจ๊คสัน ราคาพิเศษ!

   14,990.-

   23,980.-

   - 37%

   ซื้อโซฟาเบดผ้า L-SHAPE รุ่นโดมิโน แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นบลัง หรือตู้สูง 2 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี

   ซื้อโซฟาเบดผ้า L-SHAPE รุ่นโดมิโน แถมฟรี! ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นบลัง หรือตู้สูง 2 บาน พร้อมลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี

   35,990.-

   48,890.-

   - 26%

   ซื้อโซฟาเบดผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค แถมฟรี! โต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท หรือรุ่นวอร์วิค-บี

   ซื้อโซฟาเบดผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค แถมฟรี! โต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท หรือรุ่นวอร์วิค-บี

   21,990.-

   26,980.-

   - 18%

   ซื้อโซฟาเบด 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค แถมฟรี! โต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท หรือรุ่นวอร์วิค-บี

   ซื้อโซฟาเบด 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินิค แถมฟรี! โต๊ะกลาง รุ่นออลเทอเนท หรือรุ่นวอร์วิค-บี

   18,900.-

   23,980.-

   - 21%

   ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเมอร์โต้ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเมอร์โต้

   ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเมอร์โต้ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเมอร์โต้

   56,900.-

   88,800.-

   - 35%

   ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ

   ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ

   69,900.-

   105,800.-

   - 33%

   ซื้อโซฟาหนังปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นมาซาชิ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นมาซาชิ

   ซื้อโซฟาหนังปรับระดับ 3 ที่นั่ง รุ่นมาซาชิ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นมาซาชิ

   59,900.-

   85,800.-

   - 30%

   ซื้อโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์

   ซื้อโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์

   49,900.-

   72,800.-

   - 31%

   ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่

   ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่

   46,900.-

   72,800.-

   - 35%

   ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ

   ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นมาร์ซิโอ

   34,900.-

   54,800.-

   - 36%

   ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโมเร็ตโต้ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโมเร็ตโต้

   ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 3 ที่นั่ง รุ่นโมเร็ตโต้ แถมฟรี! โซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโมเร็ตโต้

   34,900.-

   54,800.-

   - 36%

   ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 2 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ ราคาพิเศษ!

   ซื้อโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 2 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ พร้อมโซฟาหนังแท้ผิวสัมผัส 1 ที่นั่ง รุ่นโซปราโน่ ราคาพิเศษ!

   39,900.-

   61,800.-

   - 35%

   ซื้อโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ พร้อมโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ ราคาพิเศษ!

   ซื้อโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ พร้อมโซฟาหนังแท้ปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นฮาร์วี่ย์ ราคาพิเศษ!

   42,900.-

   55,800.-

   - 23%

   ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโมเมนโต้ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโมเมนโต้

   ซื้อโซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโมเมนโต้ แถมฟรี! โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นโมเมนโต้

   55,900.-

   87,800.-

   - 36%

   โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นคริสต้า - สีเบจ

   โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นคริสต้า - สีเบจ

   7,998.-

   10,990.-

   - 27%

   โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเจย์เดน - สีเทา
   (Flash) Flash Deal 20-23 Jun 24

   โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเจย์เดน - สีเทา

   5,990.-

   7,990.-

   - 25%

   โซฟาหนังปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นมาซาชิ - สีเบจ

   โซฟาหนังปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นมาซาชิ - สีเบจ

   15,990.-

   25,900.-

   - 38%

   โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นซันนี - สีครีม

   โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นซันนี - สีครีม

   7,590.-

   8,990.-

   - 15%

   ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นเลดเจอร์ แถมฟรี! โซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเลดเจอร์

   ซื้อโซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นเลดเจอร์ แถมฟรี! โซฟาผ้าปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเลดเจอร์

   39,990.-

   65,800.-

   - 39%

   โซฟาหนังแท้เข้ามุมปรับไฟฟ้า รุ่นฟรานซิสโก - สีครีม

   โซฟาหนังแท้เข้ามุมปรับไฟฟ้า รุ่นฟรานซิสโก - สีครีม

   77,990.-

   89,990.-

   - 13%

   โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นคริสต้า - สีเบจ

   โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นคริสต้า - สีเบจ

   6,998.-

   8,990.-

   - 22%

   โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ - สีน้ำตาล

   โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 3 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ - สีน้ำตาล

   48,990.-

   69,900.-

   - 29%

   โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ - สีน้ำตาล

   โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ - สีน้ำตาล

   23,990.-

   35,900.-

   - 33%

   โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ - สีน้ำตาล

   โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่นลูซิโอ - สีน้ำตาล

   38,990.-

   59,900.-

   - 34%

   โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นการ์เน็ต - สีเทา

   โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นการ์เน็ต - สีเทา

   5,990.-

   6,990.-

   - 14%

   ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นชิลี ขนาด 180 ซม. - สีทีค/กาแฟ

   ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นชิลี ขนาด 180 ซม. - สีทีค/กาแฟ

   9,990.-

   17,990.-

   - 44%

   โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นซันนี - สีครีม

   โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นซันนี - สีครีม

   5,990.-

   6,990.-

   - 14%

   โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเลนนี่ - สีเทาเข้ม

   โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเลนนี่ - สีเทาเข้ม

   5,990.-

   6,990.-

   - 14%

   ตู้วางทีวี รุ่นชิลี ขนาด 200 ซม. - สีทีค

   ตู้วางทีวี รุ่นชิลี ขนาด 200 ซม. - สีทีค

   11,990.-

   14,990.-

   - 20%

   โซฟาผ้าเข้ามุมปรับระดับไฟฟ้า รุ่นมอร์แกน่า - สีเทา

   โซฟาผ้าเข้ามุมปรับระดับไฟฟ้า รุ่นมอร์แกน่า - สีเทา

   55,990.-

   69,900.-

   - 19%

   ตู้วางทีวี รุ่นออลเทอเนท ขนาด 120 ซม. - สีวอลนัท

   ตู้วางทีวี รุ่นออลเทอเนท ขนาด 120 ซม. - สีวอลนัท

   4,990.-

   5,990.-

   - 16%

   โซฟาเบดผ้า L-shape รุ่นโดมิน่า - สีงาช้าง

   โซฟาเบดผ้า L-shape รุ่นโดมิน่า - สีงาช้าง

   42,415.-

   49,900.-

   - 15%