เตียงนอน รุ่น แมสซิโม่ ขนาด 3.5 ฟุต (พื้นเตียงทึบ) - สีขาว