Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
 • ตู้เตี้ย เก็บของแบบเตี้ย พื้นที่เก็บของสารพัดประโยชน์

  เรียงตาม:

  สินค้า: ตู้เตี้ย

  ตู้บานเปิด รุ่นโมนิโม่ ขนาด 90 x 35 x 60 ซม. - สีขาว/ธรรมชาติ

  ตู้บานเปิด รุ่นโมนิโม่ ขนาด 90 x 35 x 60 ซม. - สีขาว/ธรรมชาติ

  2,490.-

  ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นอัลฟ่า ขนาด 120 ซม. - สีขาว

  ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นอัลฟ่า ขนาด 120 ซม. - สีขาว

  3,990.-

  ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นอัลฟ่า 80 ซม. - สีขาว

  ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นอัลฟ่า 80 ซม. - สีขาว

  2,990.-

  ตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ

  ตู้บานเปิด รุ่นทาคายามะ

  7,990.-

  ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่นก๊าร์ท ขนาด 72 ซม. - สีเทา/ดำ

  ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่นก๊าร์ท ขนาด 72 ซม. - สีเทา/ดำ

  2,388.-

  3,790.-

  - 36%

  ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นจอยน์ ขนาด 80 ซม. - สีเทา

  ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นจอยน์ ขนาด 80 ซม. - สีเทา

  3,790.-

  ตู้บานเปิด รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  ตู้บานเปิด รุ่นอนาสตาเซีย ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  6,990.-

  8,900.-

  - 21%

  ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่นซานโตรินี ขนาด 87 ซม. - สีขาว

  ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่นซานโตรินี ขนาด 87 ซม. - สีขาว

  4,290.-

  ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่นมอลลี่ ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่นมอลลี่ ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  3,990.-

  5,990.-

  - 33%

  ตู้บานเปิด รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  ตู้บานเปิด รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  5,990.-

  7,900.-

  - 24%

  furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
  FIB Deal 16-18 Apr 24

  furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

  990.-

  1,990.-

  - 50%

  furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
  FIB Deal 16-18 Apr 24

  furinbox ชั้นวางของอเนกประสงค์ รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

  990.-

  1,990.-

  - 50%

  ตู้บานเปิด รุ่นอิลลูชั่น พลัส

  ตู้บานเปิด รุ่นอิลลูชั่น พลัส

  เริ่มต้น

  5,988.-

  - 32%

  ตู้โล่ง 3 ชั้น รุ่น NB วันเวร์-ซี - สีดาร์ก อิโบนี่

  ตู้โล่ง 3 ชั้น รุ่น NB วันเวร์-ซี - สีดาร์ก อิโบนี่

  2,390.-

  ตู้อเนกประสงค์ 3 ชั้น รุ่นโฮมมี่ - สีขาว/ธรรมชาติ

  ตู้อเนกประสงค์ 3 ชั้น รุ่นโฮมมี่ - สีขาว/ธรรมชาติ

  1,890.-

  ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่น NB วันเวร์-บี

  ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่น NB วันเวร์-บี

  2,518.-

  3,590.-

  - 29%

  ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม.

  ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 80 ซม.

  4,690.-

  ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 120 ซม.
  (Flash) Flash Deal 16-18 Apr 24

  ตู้เตี้ย 2 บาน รุ่นเวคตร้า ขนาด 120 ซม.

  6,190.-

  6,290.-

  - 1%

  ชั้นโล่ง 3 ชั้น รุ่นมอร์

  ชั้นโล่ง 3 ชั้น รุ่นมอร์

  1,190.-

  ตู้เตี้ย รุ่นแอลบา ขนาด 80 ซม. - สีชิโมแอช/ดำแอนทราไซต์

  ตู้เตี้ย รุ่นแอลบา ขนาด 80 ซม. - สีชิโมแอช/ดำแอนทราไซต์

  2,990.-

  ตู้เตี้ย 2 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีโมดิโอ๊ค/ดำแอนทราไซต์

  ตู้เตี้ย 2 บานเปิด รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีโมดิโอ๊ค/ดำแอนทราไซต์

  4,490.-

  ตู้เตี้ย รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ขาว

  ตู้เตี้ย รุ่นแอลบา ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ขาว

  2,990.-

  ตู้เตี้ย รุ่นอัลบ้า ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ดำแอนทราไซต์

  ตู้เตี้ย รุ่นอัลบ้า ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ดำแอนทราไซต์

  4,490.-

  ตู้เตี้ย รุ่นอัลบ้า ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ขาว

  ตู้เตี้ย รุ่นอัลบ้า ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ขาว

  4,490.-

  ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชักพร้อมถาดพลาสติก รุ่นแอลบา ขนาด 40 x 59 ซม. - สีชิโม แอช/ขาว

  ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชักพร้อมถาดพลาสติก รุ่นแอลบา ขนาด 40 x 59 ซม. - สีชิโม แอช/ขาว

  3,990.-

  ตู้เตี้ย 2 บานเลื่อน รุ่นอัลบ้า ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ขาว

  ตู้เตี้ย 2 บานเลื่อน รุ่นอัลบ้า ขนาด 80 x 40 x 83 ซม. - สีชิโมแอช/ขาว

  4,490.-

  ชั้นวางของบานเปิด 3 ชั้น รุ่นไทดี้ - สีธรรมชาติ

  ชั้นวางของบานเปิด 3 ชั้น รุ่นไทดี้ - สีธรรมชาติ

  990.-

  ตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

  ตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

  2,990.-

  3,990.-

  - 25%

  ตู้เตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

  ตู้เตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่นแม็กซ์

  2,190.-

  2,990.-

  - 26%

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่

  3,290.-

  4,990.-

  - 34%

  ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นโนเบิล ขนาด 200 x 40 x 80 ซม. - สีบาค วอลนัท

  ตู้เอกสารเตี้ย รุ่นโนเบิล ขนาด 200 x 40 x 80 ซม. - สีบาค วอลนัท

  19,900.-

  ชั้นตู้เตี้ย รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  ชั้นตู้เตี้ย รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  1,995.-

  2,850.-

  - 30%

  ชั้นตู้เตี้ย รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 40 ซม. - สีขาว

  ชั้นตู้เตี้ย รุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิ่ง ขนาด 40 ซม. - สีขาว

  1,990.-

  ตู้ลิ้นชักเตี้ย รุ่นคลินเซ่ ขนาด 40 ซม. - สีทีค/ทอง

  ตู้ลิ้นชักเตี้ย รุ่นคลินเซ่ ขนาด 40 ซม. - สีทีค/ทอง

  7,992.-

  9,990.-

  - 20%

  ซื้อตู้เก็บของ 4 ชั้น รุ่นมอนโต้ แถมฟรี! ชั้นวางของ 3 ชั้น รุ่นฟูล

  ซื้อตู้เก็บของ 4 ชั้น รุ่นมอนโต้ แถมฟรี! ชั้นวางของ 3 ชั้น รุ่นฟูล

  1,990.-

  2,585.-

  - 23%