Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
 • กล่องเก็บอาหาร , ภาชนะใส่อาหาร

  เรียงตาม:

  สินค้า: ภาชนะจัดเก็บอาหาร

  ชุดกล่องเก็บกาแฟ รุ่นลาเตล่า 3 ชิ้น/ชุด - สีขาว

  ชุดกล่องเก็บกาแฟ รุ่นลาเตล่า 3 ชิ้น/ชุด - สีขาว

  399.-

  495.-

  - 19%

  ชุดกล่องเก็บกาแฟ รุ่นคาปู 3 ชิ้น/ชุด - สีเขียวเข้ม

  ชุดกล่องเก็บกาแฟ รุ่นคาปู 3 ชิ้น/ชุด - สีเขียวเข้ม

  399.-

  595.-

  - 32%

  ชุดกล่องเก็บกาแฟ รุ่นมอคคาล่า 3 ชิ้น/ชุด - คละสี

  ชุดกล่องเก็บกาแฟ รุ่นมอคคาล่า 3 ชิ้น/ชุด - คละสี

  499.-

  595.-

  - 16%

  ชุดชามถนอมอาหาร 4 ชิ้น/ชุด รุ่นบลูล่า - คละสี

  ชุดชามถนอมอาหาร 4 ชิ้น/ชุด รุ่นบลูล่า - คละสี

  229.-

  350.-

  - 34%

  ชุดชามถนอมอาหาร 6 ชิ้น/ชุด รุ่นบลาโค่ - สีดำ/ขาว

  ชุดชามถนอมอาหาร 6 ชิ้น/ชุด รุ่นบลาโค่ - สีดำ/ขาว

  299.-

  450.-

  - 33%

  ชุดชามถนอมอาหาร 6 ชิ้น/ชุด รุ่นฟลาววิน - คละสี

  ชุดชามถนอมอาหาร 6 ชิ้น/ชุด รุ่นฟลาววิน - คละสี

  299.-

  450.-

  - 33%

  ชุดชามถนอมอาหาร 6 ชิ้น/ชุด รุ่นมาสมี่ - คละสี

  ชุดชามถนอมอาหาร 6 ชิ้น/ชุด รุ่นมาสมี่ - คละสี

  299.-

  450.-

  - 33%

  กล่องจัดเก็บของ รุ่นพาวาซ่า - สีใสโปร่ง

  กล่องจัดเก็บของ รุ่นพาวาซ่า - สีใสโปร่ง

  139.-

  175.-

  - 20%

  ลิ้นชักเก็บของในตู้เย็น รุ่นเอลัน - สีใสโปร่ง

  ลิ้นชักเก็บของในตู้เย็น รุ่นเอลัน - สีใสโปร่ง

  259.-

  350.-

  - 26%

  ลิ้นชักเก็บของในตู้เย็น รุ่นเอลิน - สีใสโปร่ง

  ลิ้นชักเก็บของในตู้เย็น รุ่นเอลิน - สีใสโปร่ง

  199.-

  250.-

  - 20%

  กล่องจัดเก็บของ รุ่นพาสโค่ - สีใสโปร่ง

  กล่องจัดเก็บของ รุ่นพาสโค่ - สีใสโปร่ง

  229.-

  295.-

  - 22%

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 400 มล. - สีฟ้าเข้ม

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 400 มล. - สีฟ้าเข้ม

  69.-

  ชุดกล่องอาหาร รุ่นคลิกล็อค จำนวน (6ชิ้น/ชุด) ขนาด 1050 มล. - สีชมพู

  ชุดกล่องอาหาร รุ่นคลิกล็อค จำนวน (6ชิ้น/ชุด) ขนาด 1050 มล. - สีชมพู

  89.-

  139.-

  - 35%

  ชุดกล่องอาหาร รุ่นคลิกล็อค จำนวน (6ชิ้น/ชุด) ขนาด 1050 มล. - สีเขียว

  ชุดกล่องอาหาร รุ่นคลิกล็อค จำนวน (6ชิ้น/ชุด) ขนาด 1050 มล. - สีเขียว

  89.-

  139.-

  - 35%

  ขวดโหลกลม รุ่นดับเบิ้ลล็อค ขนาด 1300 มล. - ใสโปร่ง

  ขวดโหลกลม รุ่นดับเบิ้ลล็อค ขนาด 1300 มล. - ใสโปร่ง

  59.-

  125.-

  - 52%

  ขวดโหลกลม รุ่นดับเบิ้ลล็อค ขนาด 820 มล. - สีใสโปร่ง

  ขวดโหลกลม รุ่นดับเบิ้ลล็อค ขนาด 820 มล. - สีใสโปร่ง

  49.-

  105.-

  - 53%

  กล่องจัดเก็บในตู้เย็นแบบแขวน รุ่นเอชิ - สีใสโปร่ง

  กล่องจัดเก็บในตู้เย็นแบบแขวน รุ่นเอชิ - สีใสโปร่ง

  99.-

  195.-

  - 49%

  ขวดน้ำ รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 2 ลิตร - สีเทา

  ขวดน้ำ รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 2 ลิตร - สีเทา

  299.-

  ชุดชามถนอมอาหาร รุ่นลาเซีย 8 ชิ้น/ชุด - คละสี

  ชุดชามถนอมอาหาร รุ่นลาเซีย 8 ชิ้น/ชุด - คละสี

  299.-

  595.-

  - 49%

  ขวดโหลโอชา NC881 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 1500 มล. - สีใสโปร่ง

  ขวดโหลโอชา NC881 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 1500 มล. - สีใสโปร่ง

  200.-

  ขวดโหล NC213/3 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 1300 มล. - สีใสโปร่ง

  ขวดโหล NC213/3 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 1300 มล. - สีใสโปร่ง

  155.-

  ขวดโหล NC213/1 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 560 มล. - สีใสโปร่ง

  ขวดโหล NC213/1 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 560 มล. - สีใสโปร่ง

  100.-

  ขวดโหล NC213 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 250 มล. - สีใสโปร่ง

  ขวดโหล NC213 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 250 มล. - สีใสโปร่ง

  75.-

  ขวดโหลโอชา NC882 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 2500 มล. - สีใสโปร่ง

  ขวดโหลโอชา NC882 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 2500 มล. - สีใสโปร่ง

  220.-

  ขวดโหลโอชา NC8810 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 900 มล. - สีใสโปร่ง

  ขวดโหลโอชา NC8810 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 900 มล. - สีใสโปร่ง

  175.-

  ขวดโหล NC213/2 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 890 มล. - สีใสโปร่ง

  ขวดโหล NC213/2 ฝาไม้ รุ่นนามีโก้ ขนาด 890 มล. - สีใสโปร่ง

  135.-

  ขวดน้ำพลาสติก รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 2 ลิตร - สีน้ำเงิน

  ขวดน้ำพลาสติก รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 2 ลิตร - สีน้ำเงิน

  199.-

  ขวดน้ำพลาสติก รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 3 ลิตร - สีน้ำเงิน

  ขวดน้ำพลาสติก รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 3 ลิตร - สีน้ำเงิน

  329.-

  กล่องอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค No.6165 - สีเทาอ่อน

  กล่องอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค No.6165 - สีเทาอ่อน

  189.-

  ขวดโหล รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 950 มล. No.9634 - สีฟ้าเข้ม

  ขวดโหล รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 950 มล. No.9634 - สีฟ้าเข้ม

  60.-

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 1850 มล. - สีฟ้าเข้ม

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 1850 มล. - สีฟ้าเข้ม

  179.-

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 500 มล. - สีฟ้าเข้ม

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 500 มล. - สีฟ้าเข้ม

  89.-

  ขวดโหล รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 550 มล. No.9633 - สีฟ้าเข้ม

  ขวดโหล รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 550 มล. No.9633 - สีฟ้าเข้ม

  50.-

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 4700 มล. - สีฟ้าเข้ม

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 4700 มล. - สีฟ้าเข้ม

  185.-

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 2900 มล. - สีฟ้าเข้ม

  กล่องถนอมอาหาร รุ่นซุปเปอร์ล็อค ขนาด 2900 มล. - สีฟ้าเข้ม

  179.-