Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
 • ตู้ลิ้นชัก ลิ้นชักใส่ของ หลากหลายรูปแบบ

  เรียงตาม:

  สินค้า: ตู้ลิ้นชัก

  ซื้อตู้สูง 6 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่ พร้อมชั้นโล่ง 2 ชั้น รุ่นมอร์ ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้สูง 6 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่ พร้อมชั้นโล่ง 2 ชั้น รุ่นมอร์ ราคาพิเศษ!

  8,889.-

  ซื้อตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่ พร้อมชั้นโล่ง 2 ชั้น รุ่นมอร์ ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้เตี้ย 4 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่ พร้อมชั้นโล่ง 2 ชั้น รุ่นมอร์ ราคาพิเศษ!

  6,889.-

  ซื้อตู้เตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่ พร้อมชั้นโล่ง 2 ชั้น รุ่นมอร์ ราคาพิเศษ!

  ซื้อตู้เตี้ย 3 ลิ้นชัก รุ่นมอลลี่ พร้อมชั้นโล่ง 2 ชั้น รุ่นมอร์ ราคาพิเศษ!

  5,889.-

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นอนาสตาเซียพลัส ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นอนาสตาเซียพลัส ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  13,900.-

  ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นนารา ขนาด 80 ซม. - สีวอลนัท

  ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นนารา ขนาด 80 ซม. - สีวอลนัท

  15,920.-

  19,900.-

  - 20%

  Furinbox ตู้ 1 บานเปิด 5 ลิ้นชัก รุ่นออร์คิด - สีธรรมชาติ/ขาว

  Furinbox ตู้ 1 บานเปิด 5 ลิ้นชัก รุ่นออร์คิด - สีธรรมชาติ/ขาว

  3,590.-

  6,990.-

  - 48%

  Furinbox ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้น รุ่นออร์คิด 60 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว
  FIB Deal 19-21 FEB 24

  Furinbox ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้น รุ่นออร์คิด 60 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว

  2,890.-

  5,990.-

  - 51%

  Furinbox ตู้ 2 บานเปิด 5 ลิ้นชัก รุ่นออร์คิด - สีธรรมชาติ/ขาว

  Furinbox ตู้ 2 บานเปิด 5 ลิ้นชัก รุ่นออร์คิด - สีธรรมชาติ/ขาว

  3,990.-

  7,990.-

  - 50%

  Furinbox ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น รุ่นออร์คิด ขนาด 60 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว
  FIB Deal 19-21 FEB 24

  Furinbox ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น รุ่นออร์คิด ขนาด 60 ซม. - สีธรรมชาติ/ขาว

  2,290.-

  4,790.-

  - 52%

  ชุดตู้ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ โมเดล B ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  ชุดตู้ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ โมเดล B ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  16,800.-

  ชุดตู้ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ โมเดล C ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  ชุดตู้ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ โมเดล C ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  17,700.-

  ชุดตู้ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ โมเดล A ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  ชุดตู้ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ โมเดล A ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  13,800.-

  ชุดตู้ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ โมเดล D ขนาด 200 ซม. - สีขาว

  ชุดตู้ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ โมเดล D ขนาด 200 ซม. - สีขาว

  20,700.-

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  5,900.-

  6,900.-

  - 14%

  ตู้ข้างเตียง 2 ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ ขนาด 40 ซม. - สีขาว

  ตู้ข้างเตียง 2 ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ ขนาด 40 ซม. - สีขาว

  3,590.-

  3,900.-

  - 7%

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ ขนาด 120 ซม. - สีขาว

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ ขนาด 120 ซม. - สีขาว

  8,900.-

  9,900.-

  - 10%

  ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ ขนาด 40 ซม. - สีขาว

  ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นแมกซี่ ขนาด 40 ซม. - สีขาว

  5,900.-

  6,900.-

  - 14%

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นโลรองซ์ ขนาด 160 ซม. - สีขาวงาช้าง/ดำ

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นโลรองซ์ ขนาด 160 ซม. - สีขาวงาช้าง/ดำ

  12,900.-

  15,900.-

  - 18%

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นโลรองซ์ ขนาด 90 ซม. - สีขาวงาช้าง/ดำ

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นโลรองซ์ ขนาด 90 ซม. - สีขาวงาช้าง/ดำ

  8,900.-

  10,900.-

  - 18%

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นอริสโต - สีดำ/เทาเข้ม

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นอริสโต - สีดำ/เทาเข้ม

  15,990.-

  19,900.-

  - 19%

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นโมเน ขนาด 160 ซม. - สีขาวงาช้าง

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นโมเน ขนาด 160 ซม. - สีขาวงาช้าง

  15,900.-

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นโมเน ขนาด 90 ซม. - สีขาวงาช้าง

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นโมเน ขนาด 90 ซม. - สีขาวงาช้าง

  10,900.-

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นคอลลิน ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นคอลลิน ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  13,900.-

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นคอลลิน ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นคอลลิน ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  7,990.-

  ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นบลัง ขนาด 80 ซม. - สีขาว

  8,900.-

  ตู้ 4 ลิ้นชัก ลินซี่ รุ่นดิออร์ - สีขาว
  (Flash) Flash Deal 19-21 Feb 24

  ตู้ 4 ลิ้นชัก ลินซี่ รุ่นดิออร์ - สีขาว

  3,590.-

  8,900.-

  - 59%

  Furinbox ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า
  FIB Deal 19-21 FEB 24

  Furinbox ตู้ 2 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า

  799.-

  1,590.-

  - 49%

  Furinbox ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า
  FIB Deal 19-21 FEB 24

  Furinbox ตู้ 4 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า

  1,290.-

  2,590.-

  - 50%

  furinbox ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า - สีธรรมชาติ

  furinbox ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นเทียน่า - สีธรรมชาติ

  990.-

  2,290.-

  - 56%

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี ขนาด 160 ซม. - สีขาว

  9,990.-

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี ขนาด 90 ซม. - สีขาว

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นซานโตรินี ขนาด 90 ซม. - สีขาว

  5,490.-

  furinbox ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค
  FIB Deal 19-21 FEB 24

  furinbox ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น รุ่นมินิโอ - สีไวท์ โอ๊ค

  1,290.-

  2,590.-

  - 50%

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นโรม
  (Flash) Flash Deal 19-21 Feb 24

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นโรม

  4,790.-

  4,990.-

  - 4%

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 100 ซม. - สีขาว

  ตู้ 3 ลิ้นชัก รุ่นอิลลูชั่น พลัส ขนาด 100 ซม. - สีขาว

  11,900.-

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นว้าว
  (Flash) Flash Deal 19-21 Feb 24

  ตู้ 6 ลิ้นชัก รุ่นว้าว

  2,490.-

  2,590.-

  - 3%