Indexlivingmall logo
 • สมัครสมาชิก
  • ถังขยะ

   เรียงตาม:

   สินค้า: ถังขยะ

   ถังขยะ รุ่นลิดิน ขนาด 13 ลิตร - สีชมพู

   ถังขยะ รุ่นลิดิน ขนาด 13 ลิตร - สีชมพู

   399.-

   795.-

   - 49%

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นโคฟเวอร์ ขนาด 5 ลิตร - สีขาว

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นโคฟเวอร์ ขนาด 5 ลิตร - สีขาว

   595.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเบนล่า ขนาด 30 ลิตร - สีเขียวอ่อน

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเบนล่า ขนาด 30 ลิตร - สีเขียวอ่อน

   1,990.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเอโกะ ขนาด 45 ลิตร - สีขาว

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเอโกะ ขนาด 45 ลิตร - สีขาว

   1,990.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเอโกะ ขนาด 45 ลิตร - สีดำ

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเอโกะ ขนาด 45 ลิตร - สีดำ

   1,990.-

   ถังขยะฝาเหยียบ รุ่นริโกะ ขนาด 50 ลิตร - สีเทา/ดำ

   ถังขยะฝาเหยียบ รุ่นริโกะ ขนาด 50 ลิตร - สีเทา/ดำ

   695.-

   ถังขยะเซ็นเซอร์ รุ่นจัสติน ขนาด 58 ลิตร - สีดำ

   ถังขยะเซ็นเซอร์ รุ่นจัสติน ขนาด 58 ลิตร - สีดำ

   2,590.-

   ถังขยะเซ็นเซอร์ รุ่นจัสติน ขนาด 48 ลิตร - สีขาว

   ถังขยะเซ็นเซอร์ รุ่นจัสติน ขนาด 48 ลิตร - สีขาว

   2,290.-

   ถังขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ รุ่นสวาเกน ขนาด 40 ลิตร - สีเงิน

   ถังขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ รุ่นสวาเกน ขนาด 40 ลิตร - สีเงิน

   1,190.-

   ถังขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ รุ่นสวาเกน ขนาด 40 ลิตร - สีดำ

   ถังขยะ พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ รุ่นสวาเกน ขนาด 40 ลิตร - สีดำ

   1,190.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นบินนี่ ขนาด 10 ลิตร - สีดำ

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นบินนี่ ขนาด 10 ลิตร - สีดำ

   795.-

   ถังขยะเหยียบทรงกลม รุ่นเพิร์ล - สีขาว

   ถังขยะเหยียบทรงกลม รุ่นเพิร์ล - สีขาว

   1,295.-

   ถังขยะเหยียบทรงเหลี่ยม รุ่นเพิร์ล - สีขาว

   ถังขยะเหยียบทรงเหลี่ยม รุ่นเพิร์ล - สีขาว

   995.-

   ถังขยะฝาเหยียบ รุ่นริโกะ ขนาด 30 ลิตร - สีเทา

   ถังขยะฝาเหยียบ รุ่นริโกะ ขนาด 30 ลิตร - สีเทา

   495.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอร่า

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอร่า

   399.-

   595.-

   - 32%

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเออร์แลนด์

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเออร์แลนด์

   795.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอต้า

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอต้า

   595.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเบนต้า

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นเบนต้า

   1,590.-

   1,990.-

   - 20%

   ถังขยะพลาสติก รุ่นบรูคกี้ ขนาด 12 ลิตร

   ถังขยะพลาสติก รุ่นบรูคกี้ ขนาด 12 ลิตร

   255.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอต้า ขนาด 5 ลิตร - สีขาว

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอต้า ขนาด 5 ลิตร - สีขาว

   595.-

   ถังขยะฝาสวิง รุ่นแอสติค ขนาด 9 ลิตร

   ถังขยะฝาสวิง รุ่นแอสติค ขนาด 9 ลิตร

   179.-

   ตะกร้าบู๊ลิ้ม รุ่นนามีโก้ NC 534 S1 - สีธรรมชาติ

   ตะกร้าบู๊ลิ้ม รุ่นนามีโก้ NC 534 S1 - สีธรรมชาติ

   120.-

   ถังขยะผลัก รุ่นนามีโก้ ขนาด 14.15 ลิตร - สีธรรมชาติ

   ถังขยะผลัก รุ่นนามีโก้ ขนาด 14.15 ลิตร - สีธรรมชาติ

   390.-

   ถังขยะผลัก รุ่นนามีโก้ ขนาด 3.44 ลิตร - สีธรรมชาติ

   ถังขยะผลัก รุ่นนามีโก้ ขนาด 3.44 ลิตร - สีธรรมชาติ

   125.-

   ถังขยะขาเหยียบ รุ่นนูว่า ขนาด 25 ลิตร

   ถังขยะขาเหยียบ รุ่นนูว่า ขนาด 25 ลิตร

   650.-

   ถังขยะขาเหยียบ รุ่นนูโว ขนาด 4.5 ลิตร

   ถังขยะขาเหยียบ รุ่นนูโว ขนาด 4.5 ลิตร

   255.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอน่า

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอน่า

   259.-

   355.-

   - 27%

   ถังขยะฝาสวิงสี่เหลี่ยม รุ่นสลิม ขนาด 40 ลิตร

   ถังขยะฝาสวิงสี่เหลี่ยม รุ่นสลิม ขนาด 40 ลิตร

   690.-

   ถังขยะแบบกด รุ่นทัช

   ถังขยะแบบกด รุ่นทัช

   199.-

   295.-

   - 32%

   ถังขยะฝาหมุนสวิง รุ่นอ็อตโต้

   ถังขยะฝาหมุนสวิง รุ่นอ็อตโต้

   550.-

   ถังขยะเหลี่ยม รุ่นบิน บิน

   ถังขยะเหลี่ยม รุ่นบิน บิน

   85.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอร่า ขนาด 5 ลิตร - สีชมพู/ขาว

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นฟิโอร่า ขนาด 5 ลิตร - สีชมพู/ขาว

   399.-

   595.-

   - 32%

   ถังขยะแบบกด รุ่นแอ๊บบี้ ขนาด 10.8 ลิตร - สีขาว

   ถังขยะแบบกด รุ่นแอ๊บบี้ ขนาด 10.8 ลิตร - สีขาว

   295.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นโจอี้ ขนาด 30 ลิตร - สีน้ำเงิน

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นโจอี้ ขนาด 30 ลิตร - สีน้ำเงิน

   495.-

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นโจอี้ ขนาด 20 ลิตร - สีเบจ

   ถังขยะแบบเหยียบ รุ่นโจอี้ ขนาด 20 ลิตร - สีเบจ

   299.-

   395.-

   - 24%