เตียงนอน 2 ลิ้นชัก รุ่น แมสซิโม่ ขนาด 3.5 ฟุต - สีขาว