เตียงนอน 2 ลิ้นชัก รุ่น แมสซิโม่ ขนาด 5 ฟุต - สีขาว