โต๊ะกลางกระจก รุ่น ลา-โบเต้ ขนาด 101 ซม. - สีใส่โปรง