ชุดโต๊ะอาหารไม้ รุ่น สปิน (โต๊ะ1 + เก้าอี้4) - ลายไม้ธรรมชาติ