ราวตากผ้า รุ่นดอร่า ขนาด 75 x 26 x 82.5 ซม. - สีเงิน