แก้วไวน์แดงเบอร์กันดี รุ่น แอมบริดจ์ ขนาด 1100 มล.