ต้นไม้ในกระถาง รุ่น ไซแคด ขนาด 80 x 80 x 90 ซม. - สีเขียว