กล่องจัดเก็บเอกสารพร้อมฝา รุ่นเดสไทโน่ K88 - สีเทา