แกลลอนน้ำมีก๊อก รุ่นปิคนิค ขนาด 7.6 ลิตร - สีใสโปร่ง