ม่านโปร่ง 2ชิ้น/ชุด รุ่นพิกเซล ขนาด 145 x 250 ซม. - สีขาว