เทียนทีไลท์ 12 ชิ้น รุ่นคาเมลล่า - กลิ่นวนิลา / สีครีม