เทียนพิลล่า รุ่น คาเมลล่า ขนาด 3 x 3 นิ้ว - สีชมพู (กลิ่นโรส อีฟ)