เทียนพิลล่า รุ่น คาเมลล่า ขนาด 3 x 3 นิ้ว - สีฟ้า (กลิ่นโอเชี่ยน)