เทียนพิลล่า รุ่นคาเมลล่า ขนาด 3 x 6 นิ้ว - กลิ่นโรสอีฟ / สีชมพู