บันได 2 ชั้น รุ่น แบรดฟอร์ด/พี W42.5 x H90.6 - สีเงิน