ถาดเสริฟไม้ รุ่น วาสโซ 28 x 21 x 1.5 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ