ถาดเสริฟไม้ รุ่น วาสโซ 32 x 24 x 1.5 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ