ไม้ถูพื้นรีฟิล รุ่น ฟาร์เซ็นท์ กลิ่นเลมอน - สีเหลือง