ม่านม้วนไม้ไผ่ รุ่น ลาเพอร์ ขนาด 100 x 150 ซม. - สีน้ำตาล