โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น เอเวียนน่า ขนาด 35 x 64.7 ซม. - สีขาว/ทอง