โคมไฟตั้งพื้น รุ่น เอเวียนน่า ขนาด 39 x 149 ซม. - สีขาว/ทอง