ด้ามไหมขัดฟันมิ้นท์ รุ่น เฟรช พลัส (40 ชิ้น/ชุด) - สีเขียว