หลอดไฟ LED ฟิลิปส์ 12 วัตต์ E27 CDL Pk 3+1G8 - สีขาว