ต้นไทรใบสักในกระถาง รุ่น ฟลิด้า ขนาด 55 ซม. - สีเขียว