ต้นปาล์มในกระถาง รุ่น พีโม่ ขนาด 110 ซม. - สีเขียว