ที่นอนปิคนิคยางพารา รุ่นรีจูวีไนท์ ขนาด 5 นิ้ว - สีแดง