ชั้นวางเข้ามุม 3 ชั้น รุ่น เอลวิด้า - ลายไม้ธรรมชาติ