ปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิตซ์ รุุ่นดาต้า ขนาด 3 เมตร. - สีเทา